Cieľom projektu Airsoft Universe je unifikácia a postavenie airsoftu na Slovensku na úroveň plnohodnotného športu. Základným pilierom asociácie bude vytvorenie kooperačnej schémy, ktorej základom budú všetky ihriská a hlavní predstavitelia airsoftu na Slovensku. Dôležitým faktorom bude unifikácia pravidiel a nastavenie základných športových hodnôt airsoftu ako plnohodnotnej aktivity, aby mohla byť po čase aplikovaná do športovej schémy Slovenska na základe západných príkladov ako sú Veľká Británia, Amerika či Francúzsko.


Hlavným dôvodom založenia asociácie ASU je spojenie airsoftovej komunity na Slovensku, zveľaďovanie airsoftu ako športu, zvýšenie povedomia v spoločnosti, v ktorej je airsoft “hra na vojačikov” a vyzdvihnúť pridanú hodnotu airsoftových aktivít, kde hlavnými piliermi pre airsoftové komunity sú tímová spolupráca, vytrvalosť, aktivita a zabezpečenie dostatočného pohybu pre všetky vekové skupiny. Ako aj unifikovať pravidlá pre airsoft. Vytvorenie komunity, ktorá bude tento šport zveľaďovať a udrží tradíciu tohto športu aj naďalej.


Dôležitým faktorom asociácie bude výber jednotlivých členov, vďaka ktorej bude možná pridaná hodnota narastať, ako je napríklad schopnosť riadiaceho orgánu riešiť komunikáciu s príslušnými úradmi, eurofondami, dotácie, nastavenie verejnej komunikačnej línie a správa eventových akcií organizovaných airsoftovou asociáciou.